AROMATERÀPIA

En aquesta secció hi trobaràs informació contrastada sobre les característiques i propietats dels olis essencials que s’utilitzen en la cosmètica natural. Hi ha una “mini guia” i una fitxa tècnica de cada oli essencial. Aquesta llista de fitxes la vaig ampliant a mida que tinc temps de fer-les.